GDPR | Fusio
882
page-template-default,page,page-id-882,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

GDPR podpora

Ako Vám Fusio pomôže s GDPR?

Máte obavy zo sankcií a nepríjemností vzniknutých z nedodržania pravidiel GDPR u Vás v spoločnosti? Evidujete osobné dáta formou papierových dokumentov alebo evidencií podobných excelovým? Softvér Fusio Vám pomôže.

Fusio Vás podporí pri zavádzaní pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s novou legislatívou EÚ. Zaistí možnosť trvalého a neobnoviteľného odstránenia osobných údajov. Ľahko a naraz zo všetkých agend. V správnu chvíľu Vás upozorní na dáta, ktoré je potrebné odstrániť alebo predĺžiť ich platnosť. Vo Fusio budete môcť prehľadne evidovať vedľa osobných dát i ďalšie dokumenty súvisiace s GDPR. Vďaka záznamu histórie dokážete ľahko zistiť, ako došlo k incidentu, úniku dát a pod. S Fusio dáta ľahko ochránite proti zverejneniu neoprávneným osobám aj pohodlne vytlačíte či exportujete.

Hlavné výhody evidencie osobných údajov vo Fusio:

Jednoduché odstránenie osobného údaja súčasne zo všetkých evidencií

Každý osobný údaj je vo Fusio uložený iba v primárnej evidencii. Vo všetkých ostatných evidenciách sa vyskytuje len vo forme väzby. Pre kompletné odstránenie údaja z celého systému ho teda stačí odstrániť z primárnej evidencie, z ostatných evidencií bude týmto odstránený (resp. Anonymizované) automaticky. Potrebné osobné údaje môžete vo Fusio spravovať z jedného miesta, na prípadné prepojenia týchto údajov na ostatné evidencie sa Fusio postará automaticky, to je výhoda napríklad oproti excelovým evidenciám.

Možnosť ľahkého odstránenia osobného údaju
Ukážka výberu údajov pre odstránenie

Všetky funkcie pre identifikáciu a odstránenie osobných údajov

Všetky funkcie pre identifikáciu a odstránenie osobných údajov
Všetky osobné údaje sú vo Fusio ľahko identifikovateľné vďaka svojmu príznaku osobný údaj. Pri odstránení osobného údaja dôjde k jeho trvalému a neobnovitelnému prepísaniu textom odstránený osobný údaj (tzv. Anonymizácie). Systém prepisovania osobných údajov zabezpečuje, že pri ich odstránení nedôjde k porušeniu väzieb medzi jednotlivými evidenciami. Vo Fusio je možné odstrániť osobný údaj ľahko, bezpečne a spoľahlivo. Navyše, nemusíte sa obávať, že by pri tejto akcii došlo k znehodnoteniu ďalších dát, ktoré sú v systéme na osobný údaj naviazané.

Ukážka vymazaného mena v kontaktoch

Automatické stráženie termínov pre odstránenie dát na základe jednotlivých účelov a právnych titulov ich spracovanie

Fusio automaticky postráži dobu, počas ktorej môžete osobný údaj spracovávať. Po uplynutí Vami nastaveného času, systém zašle emailový report, že je potrebné osobný údaj odstrániť alebo zabezpečiť predĺženie jeho platnosti. Fusio tiež vie automaticky predĺžiť možnú dobu spracovania osobného údaja na základe vykonania Vami preddefinovaných špecifických akcií. S Fusio nemusíte strážiť žiadne termíny. Po vstupnom zadefinování požiadaviek a pravidiel, systém postráži povolené doby pre spracovanie osobných údajov automaticky. V správnu chvíľu Vám zašle upozornenie. Vy sa budete môcť v pokoji venovať svojej práci.

Ukážka evidencie súhlasov so spracovaním osobných údajov pri jednotlivých kontaktoch
Možnosť zobrazenia nápovedy / popisov k jednotlivým položkám

Prikladanie súvisiacich údajov a dokumentov

Súvisiace agendy, akými sú Súhlasy so spracovaním, Žiadosti o odstránenie Požiadavky na výpis z evidencie, Incidenty pod., Môžete vo Fusio prehľadne evidovať vďaka systému podzoznamov a príloh. Všetky dokumenty súvisiace s GDPR budete mať vždy po ruke na jednom mieste. Fusio umožní ich prehľadnú správu.

Ukážka evidencie žiadostí o výmaz osobných údajov

Záznam histórie pre identifikáciu a dokladovanie incidentov

Fusio automaticky zaznamenáva históriu nakladania s osobnými údajmi. Históriu je možné zobrazovať pre každý údaj jednotlivo alebo globálne, naprieč všetkými záznamami a zoznamami. Pri vzniku incidentu budete môcť ľahko identifikovať, ako k porušeniu zabezpečenia osobných údajov došlo. Fusio umožní incident tiež zaevidovať, ohlásiť na Úrad na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom. Pokiaľ vo Vašej spoločnosti dôjde k incidentu, napríklad úniku dát, Fusio vďaka funkcii histórie umožní ľahko identifikovať, ako k tejto udalosti došlo (napr. Kto a kedy s daným záznamom pracoval pod.).

Záznam histórie zaobchádzania s osobným údajom

Výber vhodných údajov pre export na konkrétny účel spracovania

Fusio vie zabrániť neoprávnenému sprístupneniu osobných údajov tretím stranám. Pri tlači či exporte osobných údajov dochádza, vďaka preddefinovaným tlačovým zostavám či exportu na mieru, k sprístupneniu vždy len potrebných údajom pre konkrétny účel. Ak evidujete pri klientoch veľké množstvo osobných údajov, Fusio Vám pomôže ľahko vybrať a exportovať pre daný účel spracovania vždy tie „správne“ údaje. Systém eliminuje nebezpečenstvo sprístupnenie niektorých osobných údajov nepovolaným osobám. Podľa účelu tlače môžete napríklad zvoliť preddefinovanú tlačovú zostavu – Pre poisťovňu, Pre servis a pod. Nemusíte mať obavy, že sa osobné údaje z Vašich evidencií dostanú do nesprávnych rúk.

Jednoduchý výpis z evidencií

Fusio vďaka preddefinovaným tlačovým zostavám umožňuje jednoduchý export osobných údajov v požadovanej forme. Obstará napríklad rýchlu tlač dokumentu so zvolenými osobnými údajmi v potrebnom usporiadaní a vizuále Vašej spoločnosti. Všetky osobné dáta Vašich klientov, partnerov či zamestnancov vytlačíte alebo exportujete pohodlne z jedného miesta, vďaka pripravenej tlačovej zostavy, ktorá dokáže vyhľadať údaje daného subjektu naprieč všetkými protokolmi.

REFERENCIE

Čo oceňuje manažment?

Čo oceňujú zamestnanci?

Prečo Fusio?

Benefity Fusio

Na čo slúži Fusio

Výhody systému Fusio

Ako Vám Fusio uľahčí prácu

Nasadenie Fusio do praxe

 

Pomôžeme vám s evideniou a procesmi:

 

 • Navrhnite si sami
  Nástroje Fusio Vám umožnia vytvoriť si informačný systém, aký potrebujete. Na mieru si navrhnete agendy, workflow aj reporting. Inšpirovať sa môžete už zrealizovanými riešeniami.

 

 • Previazanie svidencií
  Vďaka Fusio zlúčite rôznorodé agendy vo vyspelom systéme, zbavíte sa papierových aj napr. excelových evidencií, zautomatizujete procesy a budete mať ich vedenie pod kontrolou.

 

 • Rýchla implementácia
  Systém Fusio rýchlo uvediete do života a ľahko prispôsobíte aktuálnym zmenám vo Vašich procesoch. Zaobstarať si ho môžete aj formou prenájmu. Znížite si tak počiatočnú investíciu.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?

Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.

Kontaktný formulár

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov*